Ο τουριστικός οδηγός του Τωβία Σώρρος

Ο τουριστικός οδηγός του Τωβίας Σώρρος γράφτηκε γιατί το 1996 δεν υπήρξε υλικό για να δώσουμε στους Έλληνες επισκέπτες των Μεθάνων. Ήταν χρήσιμος και για τις τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και έδωσε πληροφορίες για την γεωλογία, ιστορία και τα αξιοθεάτα των Μεθάνων.