Κακά παράδειγματα τουριστικών χαρτών

Μπορεί ένας ξένος να προσανατολιστεί με έναν τέτοιον χάρτη;

Είναι πολύ απογητευτικό να δουλεύει κάνεις μήνες σε έναν τουριστικό χάρτη και στο τέρμα ενοχλούνται πως η πρώτη γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά, άλλα τα αγγλικά. Γιατί στην γη περισσότεροι από 800 εκ. ανθρώποι μιλάνε αγγλικά και ΟΧΙ ελληνικά.
Όταν δεν καταλαβαίνουν πως ο τουρισμός δεν είναι μία εθνικιστική υπόθεση, τότε τι να πει κάνεις;
Εδώ είναι οι χάρτες που προτιμούν οι σύλλογοι και οι δήμοι. Μέσα είναι και διαφημίσεις για μαγαζιά τα όποια το κάθε μαγαζί θα έχει πληρώσει από 100-150 €. Δηλαδή για αυτόν τον δήθεν τουριστικό χάρτη πληρωθήκαν περίπου 2000-3500 €.