Ο γεωλόγος Μιχάλης Φύτικας στο ιστορικό ηφαίστειο των Μεθάνων. Βίντεο από το 2013.