Συνέδρια σαν εργαλείο για την προβολή των Μεθάνων

Από το 1998 ο Τωβίας Σώρρος συμμετέχει σε συνέδρια για να προβάλει τα Μέθανα και να γνωρίσει ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν με την γνώση τους. Το πρώτο συνέδριο του, ήταν το αρχαιολογικό συνέδριο στον Πόρο το 1998, μετά συμμετύχε και στο ηφαιστειολογικό συνέδριο στην Σαντορίνη το 2014. Το 2015 ήταν και στο συνέδριο για τον εναλλακτικό τουρισμό στην Αμοργό και το 2016 ήταν και ομιλιτής και οργανωτής στο ηφαιστειολογικό συνέδριο στα Μέθανα.

 

Περαιτέρω σελίδες

Σαν ιδιωτικός ερευνιτής είχε την συμμετοχή στο αρχαιολογικό συνέδριο και ο Τωβίας Σώρρος και την ομιλία του θα βρείτε εδώ!