Ο πρωην δημαρχος Χριστος Παλλης στο συνεδριο
Μέρος 1
Μέρος 2ο

Ωραία τα λόγια. Δεν είδα από καρδιά ενδιαφέρον για τις ήπιες μορφές τουρισμού.